Hem

Marianne

Grandien

1931-2012

"Det görs alldeles för mycket stela avbildningar, och jag försöker alltid

hitta ett mänskligt drag hos djuren,

ett drag eller en karaktär så att folk

kan känna igen sig."

Marianne Grandien